[Nhạc Thiền] – Hoa Sen Nước Chảy

hqdefault

Nhạc Thiền – Hoa Sen Nước Chảy 2014, 2015 rất hay, chúc mọi người có những phút giây an lạc cùng giai điệu thần tiên. Lắng lòng thanh tịnh. Gột rửa thân tâm.

[Nhạc Thiền] – Om Mani Pad Me Hum rất hay

hqdefault

Nhạc Thiền – Om Mani Pad Me Hum 2014, 2015 rất hay, chúc mọi người có những phút giây an lạc cùng giai điệu thần tiên. Lắng lòng thanh tịnh. Gột rửa thân tâm.

[Nhạc Thiền] – Chú Đại Bi – Nhạc Hoa

hqdefault

Nhạc Thiền – Chú Đại Bi – Nhạc Hoa 2014, 2015 rất hay, chúc mọi người có những phút giây an lạc cùng giai điệu thần tiên. Lắng lòng thanh tịnh. Gột rửa thân tâm.

[Nhạc Thiền] – Nhạc Thiền Tĩnh Tâm

hqdefault

Nhạc Thiền – Nhạc Thiền Tĩnh Tâm 2014, 2015 rất hay, chúc mọi người có những phút giây an lạc cùng giai điệu thần tiên. Lắng lòng thanh tịnh. Gột rửa thân tâm.