Chuyện cụ già tu mướn

Cụ già tu mướn

Thiền sư Bạch Ẩn Huệ ở Nhật Bản có một tục gia đệ tử. Ông đệ tử này thường đến than phiền rằng cha già của y, dù tuổi đã cao, vẫn cứ mải mê làm việc kiếm tiền chứ không chịu tu hành gì ráo. Mỗi lần y nhắc nhở thì ông cụ quả […]

Chú đại bi tiếng Phạn

Quan thế âm Bồ Tát

Chú là những từ ngữ không có nghĩa, nên những ai phiên dịch chú thì đi lầm đường. Chú là một dạng ngữ âm Dharani, chỉ có âm, những âm ấy khi đọc, khi trì có thể diệt hết vọng tưởng, thân tâm an lạc, thanh tịnh, có những câu chú dành cho những bậc […]

Kinh A Di Đà (âm nghĩa)

Kinh A Di Đà Âm Nghĩa

Như thị ngã văn: Nhứt thời Phật tại Xá Vệ quốc, Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỳ kheo tăng, thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A La hán, chúng sở tri thức: Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha […]

Kinh A Di Đà (diễn nghĩa)

Kinh A Di Đà diễn nghĩa

(QUỲ, CHẤP TAY LÊN NGỰC) Kiến Phật tướng hảo. Đương nguyện chúng sanh. Thành tựu Phật thân. Chứng vô tướng pháp. Án mưu ni, mưu ni, tam mưu ni, tát -phạ hạ (Đọc 3 lần). Pháp Vương vô thượng tôn. Tam giới vô luân thất. Thiên nhơn chi đạo sư. Tứ sanh chi từ phụ. Chúng […]

Nghiệp của thân

maxresdefault

Nghiệp Của Thân (Thuyết giảng của thầy Thích Chân Quang) Rồi đây thân xác này, Sẽ nằm dài trên đất, Bị vất nằm vô thức, Như gỗ mục bên đường.

Hiểu về bản ngã

bản ngã

Hiểu về bản ngã (Thượng tọa Thích Chân Quang tôn kính!) Một bài giảng rất hay của Thượng tọa Thích Chân Quang về bản ngã. Nói về cái “tôi” của mỗi người.  Bài Giảng đi vào điểm chính yếu nhất của Đạo Phật. Mong các bạn lắng lòng thanh tịnh nghe thật kỹ và thấm […]

Phật A Di Đà – Amitābha Buddha

Phật A Di Đà

A-di-đà hay A Di Đà là danh từ phiên âm có gốc từ hai chữ trong tiếng Phạn: अमिताभ, amitābha và amitāyus. Amitābha dịch nghĩa là “vô lượng quang” – “ánh sáng vô lượng”; amitāyus có nghĩa là “vô lượng thọ” – “thọ mệnh vô lượng”. Trong lịch sử Phật giáo thì Phật A-di-đà được tôn thờ sớm nhất trong lịch sử, vào hàng a […]