Báo Ứng Hiện Thời

hqdefault

Phim Báo Ứng Hiện Đời Reality Of Cause and Effect Do Đạo Tràng Tịnh Tông Malaysia Sản Xuất Phim này rất hay nói về Nhân Quả Báo Ứng. Làm việc nào cũng chịu gánh hậu quả thật nặng nề. Xin Cám Ơn Quý Vị Rất Nhiều Đã Coi Bộ Phim Này A Di Đà Phật.

Kinh Dược Sư Trì Tụng

hqdefault

Kinh Dược Sư do hòa thượng Thích Trí Thoát tụng niệm. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.

Kinh Vu Lan Trì Tụng

hqdefault

Kinh Vu Lan do hòa thượng Thích Trí Thoát tụng niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.

Kinh Vô Lượng Thọ

kinh vo luong tho

KINH VÔ LƯỢNG THỌ Nghe Kinh Vô Lượng Thọ do Thầy Thích Trí Thoát tụng: Kinh Vô Lượng Thọ NGHI THỨC TỤNG NIỆM TÁN HƯƠNG Lò hương vừa nhen nhúm, Pháp giới đã được xông Chư Phật trong hải hội đều xa hay Theo chỗ kết mây lành Lòng thành mới ân cần Chư Phật […]

Kinh Thiện Ác Nhân Quả

nhan-qua1

KINH PHẬT THUYẾT THIỆN ÁC NHÂN QUẢ (Nghe audio tại đây: Phật nói kinh thiện ác nhân quả) Chính tôi được nghe một thời đức Phật ở nước Xá Vệ, tại vườn ông Cấp Cô Ðộc, rặng cây Thái tử Kỳ Ðà. Khi bấy giờ đức Thế Tôn thuyết pháp, có vô lượng Bồ Tát, […]