Vũ trụ quan Phật Giáo

hqdefault

Pháp Âm: Vũ trụ quan Phật Giáo. Tác giả: Thiền Sư Thích Duy Lực. Diễn đọc: Thanh Thuyết. Thực hiện: Diệu Pháp Âm.

Đường xưa mây trắng

hqdefault

Tác phẩm Đường xưa mây trắng do Thầy Thích Nhất Hạnh viết về cuộc đời đức Phật rất hay