Sự linh ứng của Chú Đại Bi

hqdefault

Sự linh ứng của Thần Chú Đại Bi là không thể nghĩ bàn. Mời mọi người cùng lắng nghe bài thuyết pháp của Thầy Thích Trí Huệ rất hay về Chú Đại Bi và sự linh ứng của Quan Âm Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Án Ma Ni Bát […]