Thư Mục: Thuyết Pháp

Nghiệp của thân

Nghiệp Của Thân (Thuyết giảng của thầy Thích Chân Quang) Rồi đây thân xác này, Sẽ nằm dài trên đất, Bị vất nằm vô thức, Như gỗ mục bên đường ...

Xem thêm

Hiểu về bản ngã

Hiểu về bản ngã (Thượng tọa Thích Chân Quang tôn kính!) Một bài giảng rất hay của Thượng tọa Thích Chân Quang về bản ngã. Nói về cái “tôi” của mỗi người.  Bài Giảng đi vào điểm chính yếu nhất của Đạo Phật. Mong các bạn lắng lòng thanh tịnh ...

Xem thêm