Chú Đại Bi

CHÚ ĐẠI BI

 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

Chú đại bi

Chú Đại Bi Từng Dòng:

 

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bô Tát

Comments

 1. Chánh Tâm says

  Khi tập trung toàn bộ tâm ý vào việc đọc kinh này , thì tâm sẽ được an lạc

  Và được công đức lớn không thể nghĩ bàn

 2. Anh says

  Lúc đầu mình nghỉ chắc không bao giờ mình thuộc nổi chú đại bi vì khó quá nhưng sau một tháng cứ mổi sáng mình tụng đọc chú này 7 biến đến nay thì mình thuộc lòng rồi, vậy mới biết thời gian và cố gắng mình sẽ làm được nhiều việc dù khó khăn đó các bạn.

 3. Quảng Không Nguyễn thị Lệ Huyền says

  Không phải cứ thuộc kinh là hiểu hết kinh đâu bạn. chúng ta tụng niệm là bởi lòng tin. vì Chú là lời dạy sâu xa không thể nghĩ bàn, không thể nói hiều là hiểu được đâu. Ngũng người hiểu được chú là khi họ đã ngộ được. Còn chúng ta, trì niệm chú để cầu cho quốc thái dân an, cầu cho âm siêu dương thới, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ và cầu cho thân này dù sinh ra ở đâu trong trong hoàn cảnh nào cũng được gặp phật pháp. Có khi trì chú để được bình an nữa bạn ạ. Tôi nuốn kể về tôi, ai tin thì có phước, không tin thì thôi nhưng xin đừng phỉ báng.
  Tôi là một viên chức nhà nước. mà bạn biết đấy, vào NN lương rất thấp so với doanh nghiệp. mười mấy năm đi làm mà không bằng lương của nhỏ cháu vừa ra trường, cũng là Đh như nhau. lúc ra trường, tôi chưa kiếm được việc làm. Một bữa nọ, tôi lên chùa Hải Đức (Nha TRang – Khánh Hòa) vãn cảnh chùa. trong thâm tâm, tôi không bao giờ nghĩ là mình lên đây để cầu nguyện có việc làm. chỉ đơn giải, tôi là một phật tử và ngày xưa tôi đã đi sinh hoạt gia đình phật tử khi còn là một “chim non” và cho đến bậc Trung thiện, tôi phải đi học xa nên khong tiếp tục sinh hoạt nữa.
  Hôm đó ở chùa, tôi gặp thầy, lâu lắm rồi, tôi không nhờ lắm, thầy tên Hoằng Pháp thì phải????? Tôi chỉ biết là đệ tử của thầy Thích Min Châu thôi. Thầy cho tôi 1 câu chú. và nói với tôi rằng: “tối trước lúc đi ngủ, con nhờ ngồi ngay ngắn, trên giường cũng được. rồi đọc 1 hơi dài, đừng ngắt quãng” cứ 1 đêm 21 biến. Hai 21 đêm như vậy con sẽ có việc làm tốt.”
  may nắn cho tôi, câu thần chú này tôi có đọc đâu đó rồi. Lúc thầy đọc ra tôi thấy mình nhớ được 1 phần.
  Rồi 1 ngày tôi nhớ lại câu thần chú và trì niệm mỗi đêm. Tôi đã có việc làm, nhưng ko hài lòng lắm. tôi niệm chú chỉ để bình an. Không ngờ, một buổi sáng chị tôi ghé qua và hỏi tôi về công việc. tôi vẫn trả lời là tốt. chị bảo đưa 1 bộ hồ sơ, nếu còn, chị gửi thử. Thử mà thành thiệt. thứ 5 gửi hồ sơ. thứ 2 tuần sau tôi đi làm. và cho đến bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi. tôi chỉ cớ trì chú được 1 tuần mà có kết quả vậy.
  Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thầy dạy tôi phải là 1 hơi thở trong khi trì 1 câu chú dài ngoẵng. Chỉ đơn giản là để tâm không bấn loạn. Tôi thầm nghĩ Bồ tát đã trợ duyên cho tôi. Bây giờ tôi không thể trì 1 hơi được vì tôi có tiền sử bệnh tim. vậy mà trước đây tôi đã làm được.

 4. says

  cac ban oi doi minh la be kho,ma thoi dai tan tien ngay nay da dua cong nghe thong tin len hang dau.cho nen chung ta moi co than chu huyen dieu.rat la linh ung trong hien tai.cac ban hai ran tri tung se co ket qua my nam nhu mong nuom a di da Phật

 5. Vũ Tuyết Thiên Nga says

  Bạn là người rất trí thức lại am hiểu Phật pháp . Bạn có thể chia sẻ với mọi người câu thần chú đó không ? Nga chúc bạn luôn được an lạc . A DI ĐÀ PHẬT .

 6. vumai says

  Nam Mo A Di Đà Phật. Ban chia sẻ với mọi người câu thần chú đó nha! vì hiện giờ tâm trạng mình không an. Cám ơn bạn A Di Đà Phật.

 7. Khắc Hải says

  cho em xin hỏi mọi người!
  em rất thích nghe 4 phần của Tình Đạo Phật do thầy Thích Huệ Duyên đọc, nhưng trong đó có rất nhiều câu em không hiểu, cũng vì em là người bắc lên có nhiều câu em cố nghe đi nghe lại rất nhiều lần mà vẫn không hiểu.
  em rất mong có ai thuộc 4 bài đó có thể dúp em viết thành lời được không ạ!
  em cảm ơn rất nhiều!

 8. thanh luan says

  các ban khi đọc kinh nay thì phải một lòng trì niệm đừng nghỉ lung tung thi như vậy mới có dược linh nghiệm một đêm tụng tư 6_10 lần la tốt hãy tung mỗi ngay bạn nhé để tích đức cho đời sau bạn nhé

 9. loantran says

  Em dem nao cung doc 7bien chu dai bi.Va niem phat.K dam xin j cho ban than.Chi mong me dc binh an manh khoe.Cong duc doc kinh cung hoi huong dc cho ca nguoi am va duong.Mang den su song cho nhung con vat con song.Cho den ngay cuoi doi.Nguyen 1long ru bo than nay se duoc dat phat tiep dan ve coi tay phuong cuc lac

 10. Dương Xoai says

  Mình lên chùa mình cũng chỉ mong được thanh thản và cầu an cho mình và gia đình, đặc biệt là bố mẹ già ở quê. Năm nay 29t rồi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Mình cũng chưa cầu xin đức Phật về điều đó. Lần đầu đi chùa rất bở ngỡ nhưng bây giờ đã quen rồi. Mình học chúa đại bi nhưng chỉ nhớ những câu đầu. Rất buồn. mình đã tìm nhiều phương pháp nhưng cũng không thuộc được bây giờ mình đã có cách. Chúa Đại bi gồm 84 cầu và 415 chữ. Cảm ơn Đức Phật đã cho tâm con được an lành.

  • DangV says

   Minh nghi, ba.n du*ng nan chi. Hay tap^ thuoc^ tu*ng cau tu*ng cau. Khi minh bat’ dau hoc chu dai bi, cung gap tro* ngai nhu* ban. Minh hoc duoc vai cau thi sau do’ quen^ lien^. Nhu*ng nho*` minh hang ngay tri niem thuong xuyen^, trong vai tuan la minh thuoc lien^`. Thay` minh noi’, chu dai bi co’ cong^ nang rat lo’n, nhu*ng phai du.ng con^g hang ngay moi co’ kha nang su* du.ng chu’. Ngay ngay it nhat tri 21 bien^ cho den 108 moi duoc.

 11. r0ckyou says

  các bạn đọc chú đại bi để cho mình được nhẹ nhàng .mình khuyên các bạn trước khi đi ngủ thấy khó ngủ thì đọc để mình dể ngủ hơn

 12. zoebee says

  biến ở đây là số lần bạn tụng .
  Thầy mình có dạy ai gặp năm tam tai hay muốn cầu an chỉ cần đọc chú “Tiêu tai kiết tường ” , ko cần cúng tam tai .

 13. DangV says

  Truoc khi tri chu dai bi thi minh luon giu than^ khau y’ thanh tinh. mat nhin hinh quan the am bo tat, tay ba’t, ngoi kiet gia hoac ban gia, roi hit mot hoi that sau, roi tung chu dai bi. Minh hit 4 hoac 5 hoi la xong 1 bien chu dai bi. Moi lan tung chu dai bi, minh dieu tung nhu* vay 21 bien, hoac 39, 49, cho den 108 bien. Moi bien mat khoang 1 phut la xong. Tung xong roi chuyen qua niem Phat a di da 10 ho*i, moi hoi* 10 cau, roi niem quan the am bo tat.

 14. DangV says

  Minh cung hay quan tu* bi voi tat ca moi nguoi, nguoi co’ hai. minh hay giup minh, va luon luon co^ gang an chay, giu gioi. Minh cam thay’ long minh thanh thanh moi ngay minh lam duoc nhu* vay, con` chuyen ca?m ung the nao thi minh khong biet. MInh co’ loi* nguyen la se tri xong 100,000 trong 2 nam.

 15. thức says

  các bạn có thể đọc câu chú đại bi này … như mình mỗi tối trước khi đi ngủ đều niêm tất cả tên vị bồ tát và đức phật mình bik …. mình niệm để khỏi nghi ngờ bản thân mình chứ không ý cầu gì cả …. NẾU CÁC BẠN SỢ HAY THAN PHIỀN CÂU CHÚ NÀO DÀI … CÁC BẠN CŨNG CÓ THỂ NIÊM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT … NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CÚU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT … NHIỀU LẦN CHO ĐẾN KHI NÀO BẠN THẤY THOẢI MÁI TÂM CỦA MÌNH LÀ ĐƯỢC ………. BẠN BIK KHÔNG KHI NIÊM PHẬT TÂM BẠN TỰ NHIÊN MUỐN NIỆM THẬT NHÌU … NÊN ĐÔI KHI CÁC BẠN NÊN TÌM HIỂU THÊM NHUNGWX CÂU NIỆM PHẬT CƠ BẢN ( VÌ NIỆM PHẬT LÀ CÁC TU GIÚP CHO AI ĐÓ CÓ NHỮNG BÔN BỀ RIÊNG BIỆT VÀ NIỆM PHẬT LÀ KHÓ TU CĂN BẢN NHÂT … ) CÁC BẠN HÃY CÙNG NIỆM VỚI TUI ” NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT … ”

 16. dung says

  A DI ĐÀ PHẬT
  Chú đại bi quả là một bài chú linh nghiệm
  Mình chúc các bạn tu tập thành công bài chú này nha

 17. Dung says

  mình đã cố gắng học thuộc chú Đại Bi, ban đầu rất khó thuộc nhưng mỗi ngày học thuộc từng câu là dễ học thuộc thôi.

 18. lien nguyen says

  A di da phat.minh cung chua hieu het y nghi a cua chu dai bi.nhung minh tin co tam thi se hieu duoc het ma thoi.voi minh .minh mong mot dieu day nhat la cho minh them mot dua con nua ma thoi

 19. Trần Văn Đang says

  Các anh chị và các bạn ơi..!
  Cho em hỏi một chút xíu nha.
  Khi nói “tụng 1 biến” hoặc “tụng 7 biến” là như thế nào?
  Các anh chị và các bạn giải thích dùm cho em với nha.
  Cám ơn các anh chị và các bạn nhiều lắm.

 20. Bích Ngọc says

  Cho em hỏi, ví dụ như nhà em bàn thờ nằm ở dưới đất mà nhà chồng em không thường tin vào những việc chú tụng, nên em muốn tụng trên sân thượng không có bàn thờ có được không?

 21. Thanh says

  Rất mầu nhiệm các bạn ạ, mình thành tâm trì chú đến sang ngày thứ 6 được cả thảy là 45 biến mà đã thấy có những kết quả ban đầu rồi. Mong các bạn cùng tôi tiếp tục niệm Thần Chú Đại Bi này để lĩnh hội được những điều tốt lành nhất mà Chư Phật đã dạy bảo chúng sanh!

 22. Lê Thị Hằng says

  Mình rất tin vào Phật và mình cũng hay niệm phật. Chú đại bi thì mình mới biết đến và ngày nào mình cũng niệm chú đại bi. Nhưng không hiểu sao khi mình sắp thuộc chú thì nha mình lại gặp phải nhiều chuyện không tốt. Mình không hiểu sao lại như vây nữa. Nhưng mình vẫn tin với lòng thành và sự tin tuyệt đối vào Phật và chú đại bi thì gia đình mình sẽ được bình an và chuyện tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình.

  • Thiện Khánh says

   A Di Đà Phật. Xin chào đạo hữu! Chú Đại Bi rất nhiệm màu không sao kể hết, đạo hữu hãy cố gắng trì tụng sẽ được rất phước rất nhiều. Còn chuyện gia đình đạo hữu dạo gần đây xảy ra chuyện không tốt có thể do những nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, đến nay khi gặp đủ duyên thì tất yếu nó sẽ đến. Vì bản thân chúng ta đã gây ra không biết bao nhiêu việc sai trái từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Mong đạo hữu hãy vững lòng tin và tiếp tục trì tụng Chú Đại Bi. Chúc đạo hữu tu tập thành công!

  • Tuấn says

   Tôi cũng vậy. Lòng thành luôn bị thử thách. Vững tin thì điều màu nhiệm sẽ đến. Và Tôi đã được trải nghiệm sự màu nhiệm đó rồi

   • Anh Thư says

    Tôi cũng phát tâm đọc Chú đại bi, nhưng kết quả chưa dc như ý, nhưng tôi vẫn đặt niềm tin và cố gắng trì Chú đại bi hơn nữa. Tôi vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối và cũng nghĩ rằng lòng thành của tôi đang được thử thách.

 23. Trà My says

  Chú đại bi rất là linh thiêng. Mình niệm liên tục vài tháng thì cơ thể mình trở nên khỏe mạnh và việc gì cũng trở nên thuận lợi. Cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ và đặc biệt mình cầu chuyện gì là được chuyện đó nên mình rất tin vào Phật.

 24. Phước Hòa says

  Mình rất tin vào Chú Đại Bi, mình có lên chùa thì được cho bản chú về trì tụng, và cũng lên mạng tham khảo thêm thì thấy có nhiều bản dịch khác nhau, Phật tử nào hiểu biết nhiều cho mình hỏi bản chính xác của chú đại bi để mình trì tụng cho chính xác chớ không mắc tội với Phật nếu như mình tụng sai tên ngài.

  cụ thể các câu sau:
  11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
  có nhiều bản dịch là
  11. Bà lô YẾT đế thất Phật ra lăng đà bà

  28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
  có bản dich là:
  28.Độ lô độ lô phạt XẠ da đế

  34.Mạ mạ phạt ma ra
  có bản dịch là:
  34.MA mạ phạt ma ra

  57.Tất đà du nghệ
  có bản dịch là:
  57.Tất đà DŨ nghệ

  70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
  có bản dịch là:
  70.Ba đà ma YẾT tất đà dạ

  72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
  có bản dịch là:
  72.Na ra cẩn trì bàn DÀ ra dạ

  74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
  có bản dịch là:
  74.Ma bà LỢI thắng yết ra dạ

  82.Mạn đà ra
  83.Bạt đà gia
  có bản dịch là:
  82.Mạn đa ra
  83.Bạt đà dạ

  • Ngô Minh Đức says

   Chào bạn. Chư thần chú Đà la ni nguyên bản Phạn ngữ. Chư tổ các đời do thuận tiện cho Phật tử cùng người hành trì nên phiên ra theo âm của quốc ngữ. Chú đại bi cũng không ngoại lệ, do Chư tổ các đời phiên âm từ Phạn ra Tiếng Việt nên có hiện tượng trên. Ví dụ như câu Om mani padme hum được phiên thành các câu Án ma ni bát mê hồng, Án ma mi bát di hồng, Án ma ni bát mễ hồng. Nhưng thầm chú vốn diệu dụng khó bàn nên bạn cứ trì tụng với tâm thành kính chắc chắn có được cảm ứng và thấy sự màu nhiệm. Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha tát

 25. nguyen thi thu thuy says

  Con la nguoi khong am hieu ve tung kinh nhieu…nhung con se co gang hoc tap tu niem….kinh chu dai bi kho qua con k the nao doc thuoc lonh het va doc theo dan dieu cung khong duoc nua…nhung con rat muon nghe moi ngay…nhu vay neu con nghe giang chu dai bi con chi chap tay niem phat va lai thoi…con lam nhu vay co dung hay khong…con co toi hay khong xin cho con loi giai thich a…..con xin cam on..

  • Ngô Minh Đức says

   Chào bạn. Nếu thuần là Phật tử, công đức chắp tay lễ Phật và niệm hồng danh Phật lớn vô cùng. Nên dù bạn có nghe giảng đại bi chú và vừa nghe vừa niệm Phật cũng không sao, Chẳng những không tội mà còn tăng phước.Chúc bạn an lành

 26. luong minh dat says

  Nam mô a di đà phật. Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn phước hòa says.nhưng mình đã ngộ ra. Bởi vì đã qua nhiều thông dịch thì cũng phải có sài. Nhưng đức phật có lòng từ bi mà hiểu cho chúng sanh. Quan trọng là tâm mình có hướng về phật không.

 27. Nguyễn Thị Oanh says

  Con rất muốn trì tụng chú đại bi nhưng vì ở nhà trọ nên không có Tam Bảo vậy nên mỗi tối con muốn đọc chú đại bi thì phải làm như thế nào mới đúng?

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *