Chú Đại Bi

CHÚ ĐẠI BI

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần)

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

Nam-mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam-mô a rị da, bà lô Yết-đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da. Ma-ha-tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da bà lô Yết-đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam-mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà đà, ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta-bà ha, tất đà dạ ta-bà ha. Ma ha tất đà dạ ta-bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tất đà dạ ta-bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ ta-bà ha. Ba đà ma kiết tất đà dạ ta-bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta-bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta-bà ha. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam-mô a rị da bà lô Yết-đế thước bàn ra dạ, ta-bà ha.

Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta-bà ha. (3 lần)

Quan-The-Am-Bo-TatChú Đại Bi Từng Dòng:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần).
Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam mô a rị da
3. Bà lô yết đế thước bát ra da
4. Bồ Đề tát đỏa bà da
5. Ma ha tát đỏa bà da
6. Ma ha ca lô ni ca da
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa
10.Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da
11.Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
12.Nam mô na ra cẩn trì
13.Hê rị, ma ha bàn đa sa mế
14.Tát bà a tha đậu du bằng
15.A thệ dựng
16.Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)
17.Na ma bà dà
18.Ma phạt đạt đậu đát điệt tha
19.Án. A bà lô hê
20.Lô ca đế
21.Ca ra đế
22.Di hê rị
23.Ma ha bồ đề tát đỏa
24.Tát bà tát bà
25.Ma ra ma ra
26.Ma hê ma hê rị đà dựng
27.Cu lô cu lô yết mông
28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
29.Ma ha phạt xà da đế
30.Đà ra đà ra
31.Địa rị ni
32.Thất Phật ra da
33.Giá ra giá ra
34.Mạ mạ phạt ma ra
35.Mục đế lệ
36.Y hê di hê
37.Thất na thất na
38 A Ra sâm Phật ra xá lợi
39.Phạt sa phạt sâm
40.Phật ra xá da
41.Hô lô hô lô ma ra
42.Hô lô hô lô hê rị
43.Ta ra ta ra
44.Tất rị tất rị
45.Tô rô tô rô
46.Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ
47.Bồ đà dạ bồ đà dạ
48.Di đế rị dạ
49.Na ra cẩn trì
50.Địa rị sắc ni na
51.Ba dạ ma na
52.Ta bà ha
53.Tất đà dạ
54.Ta bà ha
55.Ma ha tất đà dạ
56.Ta bà ha
57.Tất đà du nghệ
58.Thất bàn ra dạ
59.Ta bà ha
60.Na ra cẩn trì
61.Ta bà ha
62.Ma ra na ra
63.Ta bà ha
64.Tất ra tăng a mục khê da
65.Ta bà ha
66.Ta bà ma ha a tất đà dạ
67.Ta bà ha
68.Giả kiết ra a tất đà dạ
69.Ta bà ha
70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
71.Ta bà ha
72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73.Ta bà ha
74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
75.Ta bà ha
76.Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77.Nam mô a rị da
78.Bà lô kiết đế
79.Thước bàn ra dạ
80.Ta bà ha
81.Án. Tất điện đô
82.Mạn đà ra
83.Bạt đà gia
84.Ta bà ha.

Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bô Tát

Comments

  • Tự Phúc Đại says

   Bạn à, tụng chú là một phương pháp Thiền, tức là xả bỏ cái suy nghĩ nhớ tưởng của Vọng Tưởng mà tìm cầu an lạc nơi Chân Tâm. Nên tụng chú đừng cố hiểu câu chú nói gì, chỉ cần thành tâm. Vì chú không thể hiểu nên khi trí tâm tụng chú, người tụng vì không thể hiểu câu chú nên tâm khi tụng không khởi vọng tưởng liền được an lạc. Đó là ý nghĩa của Mật Chú.

   • quang says

    Thiền, chú.. tất cả đều đưa đến diệt trừ vọng tưởng. Chấm dứt vọng tưởng và duy trì được điều đó là làm chủ tâm thức mình. Diệt vọng tưởng là tâm diệt, tâm diệt thì tội diệt. Tâm mê lầm diệt thì chân tâm sáng suốt hiện tiền, sẽ được giác ngộ tất cả các pháp và giải thoát mê lầm nghiệp chướng và tất cả khổ đau.

   • tùng says

    *Bạn nào muốn download thì cài phần mêm IDM là download được
    * AD cho con hỏi con có 1 lần phá thai do con không nhận thức được vơis lại độ tuổi đó chưa biết gì hết (lúc đó con 17 tuổi rưỡi)…Trong kinh có ở đoạn kinh 34.Mạ Mạ(đọc tên người thọ tri) vậy con muốn con của con vậy con được tên sao vậy thầy…..mong thầy với các anh chị chỉ giúp em
    thank……

     • Thảo says

      Dạ, con cũng thắc mắc việc này, trong kinh có đoạn
      Mạ mạ (đọc tên người thọ trì)
      Vậy con muốn đọc tên hộ cho con của con mới được 2 tuổi , và chồng của con có được không ạ

    • Thiện Khiết says

     Xin anh Tùng explain more details cách nào để có thể download kinh video offline để có thể use without internet. Em có download IDM manager for android cho samsung nhưng không thể download được kinh video Chú Đại Bi.
     Cảm ơn anh

    • Maivang says

     Mặn mạ theo mình là người cần diệt tội, con bạn còn nhỏ chỉ nên hồi hướng cho con được siêu thoát chứ không phải tên con, có thế là tên bạn, tên người lớn đã chết, tên người mà mình muốn thay đổi tâm tính.

  • tung says

   con thờ phật tại gia vậy mỗi khi thấp hương vào mỗi tối và sáng sớm, con nệm chú đại bi được không thầy? ngoài niệm chú ra còn cầu nguyện gì thêm được không thầy, mong thầy giúp con nhé! Nam mô A di đà phật.

  • Như says

   Mỗi một dấu chấm là một vị phật thì phải, lúc nhỏ tôi đi chùa có nge thầy nói. Nhưng lúc đó nhỏ quá nên không nhớ rõ có chắc là vậy không, chỉ là mãi mãi thôi

  • Vo Thanh Liem says

   Xin thầy chỉ cho tôi hiểu những câu trong chú như thế này tôi chưa hiểu lắm(nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da) (nam mô hắc ra đat na,đá ra dạ da) chỉ khác đa & đá thôi,trong chú từng dòng thì khác chú nguyên dòng ở trên.và thêm chữ này nữa ạ, kiết đế hay yết đế ạ,xin cam on nhieu.nam mô a di đà phật

 1. Chánh Tâm says

  Khi tập trung toàn bộ tâm ý vào việc đọc kinh này , thì tâm sẽ được an lạc

  Và được công đức lớn không thể nghĩ bàn

  • Tự Phúc Đại says

   Xin được bổ sung thêm ạ!, tụng chú là một phương pháp Thiền, tức là xả bỏ cái suy nghĩ nhớ tưởng của Vọng Tưởng mà tìm cầu an lạc nơi Chân Tâm. Nên tụng chú đừng cố hiểu câu chú nói gì, chỉ cần thành tâm. Vì chú không thể hiểu nên khi trí tâm tụng chú, người tụng vì không thể hiểu câu chú nên tâm khi tụng không khởi vọng tưởng liền được an lạc. Đó là ý nghĩa của Mật Chú.

 2. Anh says

  Lúc đầu mình nghĩ chắc không bao giờ mình thuộc nổi chú đại bi vì khó quá nhưng sau một tháng cứ mỗi sáng mình tụng đọc chú này 7 biến đến nay thì mình thuộc lòng rồi, vậy mới biết thời gian và cố gắng mình sẽ làm được nhiều việc dù khó khăn đó các bạn.

 3. vodanh says

  Chú này rất linh ứng, nếu ta thành tâm trì chú mỗi đêm 5,7 hoặc 21 biến thì sẽ thấy được sự nhiệm màu của chú.

 4. Quảng Không Nguyễn thị Lệ Huyền says

  Không phải cứ thuộc kinh là hiểu hết kinh đâu bạn. chúng ta tụng niệm là bởi lòng tin. vì Chú là lời dạy sâu xa không thể nghĩ bàn, không thể nói hiều là hiểu được đâu. Ngũng người hiểu được chú là khi họ đã ngộ được. Còn chúng ta, trì niệm chú để cầu cho quốc thái dân an, cầu cho âm siêu dương thới, cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu cho cửu huyền thất tổ được siêu sanh tịnh độ và cầu cho thân này dù sinh ra ở đâu trong trong hoàn cảnh nào cũng được gặp phật pháp. Có khi trì chú để được bình an nữa bạn ạ. Tôi nuốn kể về tôi, ai tin thì có phước, không tin thì thôi nhưng xin đừng phỉ báng.
  Tôi là một viên chức nhà nước. mà bạn biết đấy, vào NN lương rất thấp so với doanh nghiệp. mười mấy năm đi làm mà không bằng lương của nhỏ cháu vừa ra trường, cũng là Đh như nhau. lúc ra trường, tôi chưa kiếm được việc làm. Một bữa nọ, tôi lên chùa Hải Đức (Nha TRang – Khánh Hòa) vãn cảnh chùa. trong thâm tâm, tôi không bao giờ nghĩ là mình lên đây để cầu nguyện có việc làm. chỉ đơn giải, tôi là một phật tử và ngày xưa tôi đã đi sinh hoạt gia đình phật tử khi còn là một “chim non” và cho đến bậc Trung thiện, tôi phải đi học xa nên khong tiếp tục sinh hoạt nữa.
  Hôm đó ở chùa, tôi gặp thầy, lâu lắm rồi, tôi không nhờ lắm, thầy tên Hoằng Pháp thì phải????? Tôi chỉ biết là đệ tử của thầy Thích Min Châu thôi. Thầy cho tôi 1 câu chú. và nói với tôi rằng: “tối trước lúc đi ngủ, con nhờ ngồi ngay ngắn, trên giường cũng được. rồi đọc 1 hơi dài, đừng ngắt quãng” cứ 1 đêm 21 biến. Hai 21 đêm như vậy con sẽ có việc làm tốt.”
  may nắn cho tôi, câu thần chú này tôi có đọc đâu đó rồi. Lúc thầy đọc ra tôi thấy mình nhớ được 1 phần.
  Rồi 1 ngày tôi nhớ lại câu thần chú và trì niệm mỗi đêm. Tôi đã có việc làm, nhưng ko hài lòng lắm. tôi niệm chú chỉ để bình an. Không ngờ, một buổi sáng chị tôi ghé qua và hỏi tôi về công việc. tôi vẫn trả lời là tốt. chị bảo đưa 1 bộ hồ sơ, nếu còn, chị gửi thử. Thử mà thành thiệt. thứ 5 gửi hồ sơ. thứ 2 tuần sau tôi đi làm. và cho đến bây giờ cũng đã mười mấy năm rồi. tôi chỉ cớ trì chú được 1 tuần mà có kết quả vậy.
  Bây giờ tôi mới hiểu vì sao thầy dạy tôi phải là 1 hơi thở trong khi trì 1 câu chú dài ngoẵng. Chỉ đơn giản là để tâm không bấn loạn. Tôi thầm nghĩ Bồ tát đã trợ duyên cho tôi. Bây giờ tôi không thể trì 1 hơi được vì tôi có tiền sử bệnh tim. vậy mà trước đây tôi đã làm được.

   • Quan says

    Tôi có cháu nội tám tuổi mắc bệnh đi tiểu ra hông cầu và protein chữ 6 năm nay chưa khỏi.( rất buồn). Vậy bạn mách cách chú đại bi như thế nào để cứu được cháu với. Xin cảm ơn nhiều ạ

  • Nguyen Thi Hai Thy says

   Đúng như chị nói, Chú Đại Bi rất linh ứng. Năm 2012 mình mang thai được 30 tuần nhưng bác sĩ nói em bé suy dinh dưỡng, nước ối thấp có thể không giữ được em bé. Thế là mình cầu xin cho mẹ tròn con vuông, em bé được 3 kg, nếu linh ứng thì sau khi sinh mình sẽ xuống hết tóc, từ đó mình đọc Chú Đại Bi ở bất kỳ nơi đâu, lúc nào có thể là mình đọc, mình ra vào bệnh viện 4 lần, mỗi lần 1 tuần, đến khi 37 tuần 3 ngày thì bác sĩ cho mình mổ lấy em bé. Đúng như lời nguyện cầu, em bé được 3kg, lúc đó mình rất xúc động, các bạn biết không, ngay trên giường mơ mình cũng đọc Chú. Mình đa tạ ơn Đức Phật và Đức Mẹ Quán Thế Âm đã cho mình đứa con. Sau khi làm đầy tháng cho con là mình đến một ngôi chùa xin tạ lễ, và mình xuống tóc.
   Đó là câu chuyện thật của đời mình. Các bạn có biết mình cầu xin như thế nào không? Con tên là… Năm nay con… tuổi, con cầu xin cho tất cả các đứa bé sinh ra ở cõi đời này đều lành lặn không tật nguyền, con xin Đức Phật cho con một đứa con. Con xin đọc Chú Đại Bi để hồi hướng cho con của con được mạnh khỏe, và sinh ra được 3kg, con sẽ xuống hết tóc. Mình đã xin như vậy đó các bạn. Bây giờ em bé của mình cũng thuộc được vài câu đầu của Chú rồi đó.

   • bicthuy says

    chị ơi, chị trì chú đại bi thế nào ạ. Em đang mang thai 27 tuần, mà em bé bị dãn não thất, Hic, e cũng đang đọc chú đại bi để mong con em được khỏe mạnh,vậy là mình vái họ tên trước rồi đọc sau hả chị

    • Thiện Tâm says

     A Di Đà Phật, bạn thành tâm trì tụng rồi hồi hướng công đức cho cháu, chúc cháu mau chóng được khỏe mạnh.

  • Tự Phúc Đại says

   Bạn à, tụng chú là một phương pháp Thiền, tức là xả bỏ cái suy nghĩ nhớ tưởng của Vọng Tưởng mà tìm cầu an lạc nơi Chân Tâm. Nên tụng chú đừng cố hiểu câu chú nói gì, chỉ cần thành tâm. Vì chú không thể hiểu nên khi trí tâm tụng chú, người tụng vì không thể hiểu câu chú nên tâm khi tụng không khởi vọng tưởng liền được an lạc. Đó là ý nghĩa của Mật Chú.

  • Thảo says

   Anh ơi ! Em cũng ở hoàn cảnh như anh cũng đang thất nghiệp anh có thể giúp em cầu thần chú mà thầy đã chỉ dẫn cho anh được không ạ? Em cảm ơn anh nhiều!

   • Thiện Tâm says

    Thần chú cũng chỉ là một phần, quan trọng là bạn phải trợ duyên để chuyển vận, nên trau dồi thêm kiến thức và tích cực tìm kiếm công việc, chúc bạn sớm có được công việc như ý. A Di Đà Phật.

     • Thế Dũng says

      Chào bạn, thời gian đầu mình có thể chú tâm vào hơi thở, thở ra biết thở ra, hít vào biết hít vào.

 5. says

  Các bạn ơi, đời mình là bể khổ, mà thời đại tân tiến ngày nay đã đưa công nghệ thông tin lên hàng đầu, cho nên chúng ta mới có thần chú huyền diệu, rất là linh ứng trong hiện tại. Các bạn hãy ráng trì tụng sẽ có kết quả mỹ mãn như mong muốn. A Di Đà Phật.

 6. Vũ Tuyết Thiên Nga says

  Bạn là người rất trí thức lại am hiểu Phật pháp . Bạn có thể chia sẻ với mọi người câu thần chú đó không ? Nga chúc bạn luôn được an lạc . A DI ĐÀ PHẬT .

 7. vumai says

  Nam Mô A Di Đà Phật. Ban chia sẻ với mọi người câu thần chú đó nha! vì hiện giờ tâm trạng mình không an. Cám ơn bạn A Di Đà Phật.

  • Nguyen Minh Long says

   Chào bạn
   Chú Đại Bi linh nghiệm lắm,
   Bạn cố gắng tải về bài Chú Đại Bị và tịnh tâm trì tụng,nếu ai trì chú đại bi,cầu gì ko đc đó,thì ko gọi là chú đại bi,đó là là Quan Thế Âm Bồ Tát nói với ngài Đức Thế Tôn.
   Và mình cũng thấy sự linh ứng từ chú đại bi.thật ra mình sướng hay khổ là do nghiệp của mình từ kiếp trước,nhưng kiếp này nếu mình thành tâm khéo lo tu tấn,thì chỉ có trời phật mới hóa giải và xoay chuyển cho mình thôi bạn ạ ! Cố gắng lên nhé ! Chúc bạn an lạc !

 8. thanhthuy says

  Chú đại bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Hãy trì chú này rồi mọi người sẽ được trải nghiệm sự linh ứng.

 9. Khắc Hải says

  cho em xin hỏi mọi người!
  em rất thích nghe 4 phần của Tình Đạo Phật do thầy Thích Huệ Duyên đọc, nhưng trong đó có rất nhiều câu em không hiểu, cũng vì em là người bắc lên có nhiều câu em cố nghe đi nghe lại rất nhiều lần mà vẫn không hiểu.
  em rất mong có ai thuộc 4 bài đó có thể dúp em viết thành lời được không ạ!
  em cảm ơn rất nhiều!

 10. thanh luan says

  các ban khi đọc kinh nay thì phải một lòng trì niệm đừng nghỉ lung tung thi như vậy mới có dược linh nghiệm một đêm tụng từ 6_10 lần là tốt hãy tụng mỗi ngày bạn nhé để tích đức cho đời sau bạn nhé

 11. loantran says

  Con đêm nào cũng đọc 7 biến Chú Đại Bi và niệm Phật. Không dám xin gì cho bản thân. Chỉ mong mẹ được bình an mạnh khỏe. Công đức đọc kinh cũng hồi hướng được cho cả người âm và dương. Mang đến sự sống cho những con vật còn sống. Cho đến ngày cuối đời. Nguyện 1 lòng rũ bỏ thân này sẽ được đức Phật tiếp dẫn về cõi Tây Phương Cực Lạc.

 12. Dương Xoai says

  Mình lên chùa mình cũng chỉ mong được thanh thản và cầu an cho mình và gia đình, đặc biệt là bố mẹ già ở quê. Năm nay 29t rồi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Mình cũng chưa cầu xin đức Phật về điều đó. Lần đầu đi chùa rất bở ngỡ nhưng bây giờ đã quen rồi. Mình học chúa đại bi nhưng chỉ nhớ những câu đầu. Rất buồn. mình đã tìm nhiều phương pháp nhưng cũng không thuộc được bây giờ mình đã có cách. Chúa Đại bi gồm 84 cầu và 415 chữ. Cảm ơn Đức Phật đã cho tâm con được an lành.

  • DangV says

   Mình nghĩ bạn đừng nản chí. Hãy tập thuộc từng cầu, từng câu. Khi mình bắt đầu học Chú Đại Bi, cũng gặp trở ngại như bạn. Mình học được vài câu thì sau đó quên liền. Nhưng nhờ mình hằng ngày trì niệm thường xuyên, trong vài tuần là mình thuộc liền. Thầy mình nói, chú đại bi có công năng rất lớn, nhưng phải dụng công hằng ngày mới có khả năng sử dụng Chú. Ngày ngày ít nhất trì 21 biến cho đến 108 mới được.

 13. r0ckyou says

  các bạn đọc chú đại bi để cho mình được nhẹ nhàng .mình khuyên các bạn trước khi đi ngủ thấy khó ngủ thì đọc để mình dể ngủ hơn

 14. zoebee says

  biến ở đây là số lần bạn tụng .
  Thầy mình có dạy ai gặp năm tam tai hay muốn cầu an chỉ cần đọc chú “Tiêu tai kiết tường ” , không cần cúng tam tai .

 15. DangV says

  Trước khi trì chú đại bi thì mình luôn giữ thân khẩu ý thanh tịnh, mắt nhìn hình Quán Thế Âm Bồ Tát, tay bắt ấn, ngồi kiết già hoặc bán già, rồi hít một hơi thật sâu, rồi tụng Chú Đại Bi. Mình hít 4 hoặc 5 hơi là xong 1 biến Chú Đại Bi. Mỗi lần tụng Chú Đại Bi, mình đều tụng như vậy 21 biến hoặc 39, 49 cho đến 108 biến. Mọi biến mất khoảng 1 phút là xong. Tụng xong rồi chuyển qua niệm Phật A Di Đà 10 hơi, mỗi hơi 10 câu, rồi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát.

 16. DangV says

  Mình cũng hay quán từ bi với tất cả mọi người, người có hại mình hay giúp mình, và luôn luôn cố gắng ăn chay, giữ giới. Mình cảm thấy lòng mình thanh thản mỗi ngày vì làm được như vậy, còn chuyện cảm ứng thế nào thì mình không biết. Mình có lời nguyện là sẽ trì xong 100,000 chú trong 2 năm.

 17. thức says

  các bạn có thể đọc câu chú đại bi này … như mình mỗi tối trước khi đi ngủ đều niệm tất cả tên vị bồ tát và đức phật mình biết …. mình niệm để khỏi nghi ngờ bản thân mình chứ không ý cầu gì cả …. NẾU CÁC BẠN SỢ HAY THAN PHIỀN CÂU CHÚ NÀO DÀI … CÁC BẠN CŨNG CÓ THỂ NIÊM NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT .. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT … NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CÚU KHỔ CỨU NẠN QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT … NHIỀU LẦN CHO ĐẾN KHI NÀO BẠN THẤY THOẢI MÁI TÂM CỦA MÌNH LÀ ĐƯỢC ………. BẠN BIẾT KHÔNG KHI NIÊM PHẬT TÂM BẠN TỰ NHIÊN MUỐN NIỆM THẬT NHIỀU … NÊN ĐÔI KHI CÁC BẠN NÊN TÌM HIỂU THÊM NHỮNG CÂU NIỆM PHẬT CƠ BẢN ( VÌ NIỆM PHẬT LÀ CÁCH TU GIÚP CHO AI ĐÓ CÓ NHỮNG BỘN BỀ RIÊNG BIỆT VÀ NIỆM PHẬT LÀ KHÓ TU CĂN BẢN NHÂT … ) CÁC BẠN HÃY CÙNG NIỆM VỚI TUI ” NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÔ NI PHẬT … ”

 18. dung says

  A DI ĐÀ PHẬT
  Chú đại bi quả là một bài chú linh nghiệm
  Mình chúc các bạn tu tập thành công bài chú này nha

 19. Dung says

  mình đã cố gắng học thuộc chú Đại Bi, ban đầu rất khó thuộc nhưng mỗi ngày học thuộc từng câu là dễ học thuộc thôi.

 20. lien nguyen says

  A Di Đà Phật, mình cũng chưa hiểu hết ý nghĩa của Chú Đại Bi, nhưng mình tin có tâm thì sẽ hiểu được hết mà thôi. Với mình, mình mong một điều duy nhất là mình thêm một đứa con nữa mà thôi.

 21. Trần Văn Đang says

  Các anh chị và các bạn ơi..!
  Cho em hỏi một chút xíu nha.
  Khi nói “tụng 1 biến” hoặc “tụng 7 biến” là như thế nào?
  Các anh chị và các bạn giải thích dùm cho em với nha.
  Cám ơn các anh chị và các bạn nhiều lắm.

 22. Bích Ngọc says

  Cho em hỏi, ví dụ như nhà em bàn thờ nằm ở dưới đất mà nhà chồng em không thường tin vào những việc chú tụng, nên em muốn tụng trên sân thượng không có bàn thờ có được không?

  • Quang Dũng says

   Quan trọng là mình phải có đức tin và thành tâm tinh tấn trì niệm chú… Việc trì kinh, niệm chú ta có thể niệm bất cứ nơi nào vì chư Phật, chư Bồ tát,… hộ pháp, chư thiên… thường theo ủng hộ người trì niệm… Người nhà chồng bạn chưa có duyên với Phật pháp thì bạn có thể gieo duyên từ từ, họ biết lắng nghe thì tốt không cũng gieo cho họ nhân lành về sau… Chúc bạn thân tâm thường an lạc, tinh tấn trì niệm chú. Nam mô Phật bổn sư thích ca mâu ni.

 23. Thanh says

  Rất mầu nhiệm các bạn ạ, mình thành tâm trì chú đến sang ngày thứ 6 được cả thảy là 45 biến mà đã thấy có những kết quả ban đầu rồi. Mong các bạn cùng tôi tiếp tục niệm Thần Chú Đại Bi này để lĩnh hội được những điều tốt lành nhất mà Chư Phật đã dạy bảo chúng sanh!

 24. Lê Thị Hằng says

  Mình rất tin vào Phật và mình cũng hay niệm phật. Chú đại bi thì mình mới biết đến và ngày nào mình cũng niệm chú đại bi. Nhưng không hiểu sao khi mình sắp thuộc chú thì nha mình lại gặp phải nhiều chuyện không tốt. Mình không hiểu sao lại như vây nữa. Nhưng mình vẫn tin với lòng thành và sự tin tuyệt đối vào Phật và chú đại bi thì gia đình mình sẽ được bình an và chuyện tốt đẹp sẽ đến với gia đình mình.

  • Thiện Khánh says

   A Di Đà Phật. Xin chào đạo hữu! Chú Đại Bi rất nhiệm màu không sao kể hết, đạo hữu hãy cố gắng trì tụng sẽ được rất phước rất nhiều. Còn chuyện gia đình đạo hữu dạo gần đây xảy ra chuyện không tốt có thể do những nhân duyên từ nhiều đời nhiều kiếp, đến nay khi gặp đủ duyên thì tất yếu nó sẽ đến. Vì bản thân chúng ta đã gây ra không biết bao nhiêu việc sai trái từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Mong đạo hữu hãy vững lòng tin và tiếp tục trì tụng Chú Đại Bi. Chúc đạo hữu tu tập thành công!

  • Tuấn says

   Tôi cũng vậy. Lòng thành luôn bị thử thách. Vững tin thì điều màu nhiệm sẽ đến. Và Tôi đã được trải nghiệm sự màu nhiệm đó rồi

   • Anh Thư says

    Tôi cũng phát tâm đọc Chú đại bi, nhưng kết quả chưa dc như ý, nhưng tôi vẫn đặt niềm tin và cố gắng trì Chú đại bi hơn nữa. Tôi vẫn luôn tin tưởng tuyệt đối và cũng nghĩ rằng lòng thành của tôi đang được thử thách.

 25. Trà My says

  Chú đại bi rất là linh thiêng. Mình niệm liên tục vài tháng thì cơ thể mình trở nên khỏe mạnh và việc gì cũng trở nên thuận lợi. Cuộc sống lúc nào cũng vui vẻ và đặc biệt mình cầu chuyện gì là được chuyện đó nên mình rất tin vào Phật.

 26. Phước Hòa says

  Mình rất tin vào Chú Đại Bi, mình có lên chùa thì được cho bản chú về trì tụng, và cũng lên mạng tham khảo thêm thì thấy có nhiều bản dịch khác nhau, Phật tử nào hiểu biết nhiều cho mình hỏi bản chính xác của chú đại bi để mình trì tụng cho chính xác chớ không mắc tội với Phật nếu như mình tụng sai tên ngài.

  cụ thể các câu sau:
  11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà
  có nhiều bản dịch là
  11. Bà lô YẾT đế thất Phật ra lăng đà bà

  28.Độ lô độ lô phạt xà da đế
  có bản dich là:
  28.Độ lô độ lô phạt XẠ da đế

  34.Mạ mạ phạt ma ra
  có bản dịch là:
  34.MA mạ phạt ma ra

  57.Tất đà du nghệ
  có bản dịch là:
  57.Tất đà DŨ nghệ

  70.Ba đà ma kiết tất đà dạ
  có bản dịch là:
  70.Ba đà ma YẾT tất đà dạ

  72.Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
  có bản dịch là:
  72.Na ra cẩn trì bàn DÀ ra dạ

  74.Ma bà rị thắng yết ra dạ
  có bản dịch là:
  74.Ma bà LỢI thắng yết ra dạ

  82.Mạn đà ra
  83.Bạt đà gia
  có bản dịch là:
  82.Mạn đa ra
  83.Bạt đà dạ

  • Ngô Minh Đức says

   Chào bạn. Chư thần chú Đà la ni nguyên bản Phạn ngữ. Chư tổ các đời do thuận tiện cho Phật tử cùng người hành trì nên phiên ra theo âm của quốc ngữ. Chú đại bi cũng không ngoại lệ, do Chư tổ các đời phiên âm từ Phạn ra Tiếng Việt nên có hiện tượng trên. Ví dụ như câu Om mani padme hum được phiên thành các câu Án ma ni bát mê hồng, Án ma mi bát di hồng, Án ma ni bát mễ hồng. Nhưng thầm chú vốn diệu dụng khó bàn nên bạn cứ trì tụng với tâm thành kính chắc chắn có được cảm ứng và thấy sự màu nhiệm. Nam mô Đại từ đại bi Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha tát

  • Long nguyen says

   Chuyện kể rằng, có một cụ bà chuyên tụng Chú Đại Bi. Trải qua nhiều năm, nhờ thành tâm trì niệm. Mỗi lần cụ tụng thì trong nhà cụ bà tự nhiên phát sáng. Một hôm có vị đạo sư tình cờ đi qua nhà bà, thấy nhà phát sáng, lại nghe tiếng bà trì tụng thì thấy rất cảm phục. Tuy nhiên khi lắng nghe cụ bà trì tụng đại sư thấy có mấy chỗ phiên âm không đúng, nên mới phát tâm giúp cụ sửa lại những chỗ tụng sai. Sau khi sửa xong, cụ bà hoang mang vì xưa nay cụ tụng coi như công cốc, tinh thần giao động nên không còn chuyên tâm trì tụng được. Do đó nhà không còn phát sáng nữa. Nhà sư kia sau khi giúp cụ sửa kinh, khi thấy vậy liền quay lại nói: Đó là tôi thử lòng bà xem bà có thành tâm trì niệm kinh hay không, chứ thật ra những lời trì tụng của bà đúng hết đó, không có gì sai cả. Nhờ đó mà cụ bà lấy lại được sự tịnh trong tâm, tiếp tục trì tụng và nhà lại sáng trở lại.

 27. nguyen thi thu thuy says

  Con là người không am hiểu về tụng kinh nhiều…Nhưng con sẽ cố gắng học tậm tu niệm… Kinh Chú đại bi khó quá con không thể nào học thuộc lòng hết và đọc theo, nhưng con rất muốn nghe mỗi ngày. Như vậy nếu con nghe giảng chú đại bi con chỉ chắp tay niệm Phật và vái lạy thôi. Con làm như vậy có đúng hay không? Con có tội hay không xin cho con lời giải thích ạ, con xin cám ơn.

  • Ngô Minh Đức says

   Chào bạn. Nếu thuần là Phật tử, công đức chắp tay lễ Phật và niệm hồng danh Phật lớn vô cùng. Nên dù bạn có nghe giảng đại bi chú và vừa nghe vừa niệm Phật cũng không sao, Chẳng những không tội mà còn tăng phước.Chúc bạn an lành

 28. luong minh dat says

  Nam mô a di đà phật. Lúc đầu mình cũng nghĩ như bạn phước hòa.nhưng mình đã ngộ ra. Bởi vì đã qua nhiều thông dịch thì cũng phải có sài. Nhưng đức Phật có lòng từ bi mà hiểu cho chúng sanh. Quan trọng là tâm mình có hướng về Phật không.

 29. Nguyễn Thị Oanh says

  Con rất muốn trì tụng chú đại bi nhưng vì ở nhà trọ nên không có Tam Bảo vậy nên mỗi tối con muốn đọc chú đại bi thì phải làm như thế nào mới đúng?

  • Yên says

   Cố gắng lên bạn, mình trước đây mới bắt đầu trì Chú Đại Bi cũng nghĩ: khi nào mình mới thuộc Chú. Nhưng mình quyết tâm, gắng mỗi ngày thuộc 1 câu hoăc 2, 3, 4… tuỳ thuộc vào mỗi câu khó nhớ hay dễ nhớ. Rồi từ từ sẽ thuộc hết thôi. Còn nữa, bạn nên đem theo Chú bên mình, khi nào rảnh thì mở ra học, như vậy rất là nhanh thuộc. Chúc bạn thành công

 30. pham trung chanh says

  Không có tam bảo thì đọc thường cũng được Be Oanh. Nước ngoài thì không biết sao, chứ ở Việt Nam không ai đủ trình độ giải thích thần chú đại bi.

 31. Phong Vân says

  Có câu rằng: Thiên xứ kỳ cầu thiên xứ ứng. Khổ hải thường tác độ nhân chu. Mật ngữ của chú chỉ có chư Phật mới hiểu. Vậy mới gọi là bất khả tư nghì, quảng đại linh ứng….!!!!

 32. Lê Mai Phương says

  Mẹ mình ốm có lẽ là rất nặng . Ngoài việc chữa chạy cho mẹ tích cực , mình nghe mọi người nói nên tụng kinh niệm phật cho mẹ. Mình đã thọ trì Chú đại bi và thật là nghiệm mầu , một điều mình thấy thay đổi hàng ngày là sức khỏe của mẹ mình ngày càng khá hơn, và hơn hết thần thái của mẹ mình cũng rất khác. Hiện nay mình vẫn hàng ngày niệm Chú đại bi , buổi sáng được 5 biến , dọc đường đi làm được 10 biến cả đi lẫn về. Mình vẫn cầu cho sức khỏe của mẹ và cầu điều tốt lành cho 2 con gái mình . Mình hy vọng là mọi cầu nguyện của mình sẽ linh ứng như điều mình đã cầu cho sức khỏe của mẹ minh.
  À mà mình vốn rất khó học các môn thuộc lòng, vậy là phải tìm cách nhớ mẹo , mình chụp hình các đoạn của chú đại bi và đt , và học bất kể lúc nào cả lúc đi cầu thang máy , đi ô tô. Cho đến nay mình đã thuộc lòng, một kỳ tích với người như mình đấy.

 33. Phương Thủy says

  dạ, xin cho mình hỏi và mong được sự hồi đáp của mọi người
  – Mình muốn tụng thì nếu như đang ở trọ thì liệu có thể không, và ngồi trên giường tụng có được không ạ?

 34. says

  Ngày nào , vào buổi tối mẹ mình cũng cầm trên tay tờ giấy Chú Đại Bi để đọc và mình cũng thường hay đọc theo , lúc đầu chỉ đọc 1,2 biến nhưng rồi dần mình cũng thuộc và đọc được 4,5 biến mình tin chắc nếu mỗi buổi tối hoặc sáng đều đọc sẽ rất linh nghiệm .

 35. kim phụng says

  Nam mô a di đà phật
  Phật pháp nhiệm màu, chú đại bi rất linh nghiệm nếu bạn thành tâm tụng niệm.
  Mình xin chia sẻ câu chuyện của gia đình mình về sự linh nghiệm của chú đại bi. Chị gái mình lấy chồng và sinh bé đầu là con gái, và khi bé đc 10 tháng thì mang thai lại. Bên nội khá bảo thủ trong việc sinh con trai nối dõi và có quan niện là mang thai liền như vậy sẽ tiếp tục sinh con gái nên có ý nói chị mình bỏ thai. Đi làm xa, con nhỏ, có thai và vô số ý kiến của bên nội về việc bỏ thai – đó là thời gian vô cùng khó khăn của chị mình. Gđ mình theo đạo phật nên tin vô luật nhân qủa, nghiệp phá thai, tôn trọng sự sống nên khuyên chị ko nên phá mà nên tụng niệm chú đại bi. Chị mình thành tâm tụng niệm, rảnh là chị đọc kể cả khi đi xe. Chị cầu xin tiêu trừ nghiệp chướng, mẹ con bình an và sinh con trai. Và kết quả là chị sinh đc con trai. Đặc biệt trong thời gian mang thai đi làm từ q12 qua q4 chị bị té xe, va chạm hơn chục lần, bầm dập chân tay mà thai vẫn khoẻ, em bé ko bị ảnh hưởng gì hết.
  Chú đại bi rất nhiệm màu.
  Nam mô a di đà phật.

 36. Thu Nguyen says

  Mình đang có chuyện gia đình rất buồn. Cầu mong kiên trì đọc chú đại bi để gia đình lại hạnh phúc. Mình đã đọc được 1 tuần rồi. Hy vọng mọi chuyện rồi sẽ qua.

  • Huongbui says

   Mình hay đi bộ hoặc vừa làm việc vừa nghe chú đại bi… MÌnh cảm thấy thấy mọi điều xung quanh nhẹ nhàng biết nhừơng nào … cang nghe chú đại bi mình càng cảm thấy hành động và nhận thức của mình ở quá khứ và hiện tại … Chú đại bi giúp mình hiểu sự thật và giúp mình vượt qua nhiều thử thách và vất vả… Ơn người ngàn lần không sao kể hết… Con niệm nam mô a di đà phật… Chú đại bi đã cho mình trí tuệ và sự an lành trong tâm hồn . Con niệm nam mô a di đà phật.

 37. Nguyễn Minh Dương says

  Có thể là duyên số, một lần nọ tôi đã được nhìn thấy bài kinh CHÚ ĐẠI BI trên 1 trang giấy A4, tò mò đọc thử tôi biết bài kinh được phiên âm từ tiếng phạn, dù càng đọc tôi vẫn không hiểu nhưng có gì đó cứ cuốn hút tôi, dí đôi mắt vào từng dòng cho hết bài kinh, càng đọc tôi càng cảm thấy thích như cảm nhận được cảm xúc của từng dòng kinh và tôi quyết định dùng điện thoại chụp lại toàn bộ lời kinh để lưu giữ lại cho mình.
  Đọc từng dòng không đúng nhịp kinh và cứ thầm thì như những bài thơ nhưng tôi biết, tôi hiểu rằng Phật luôn ở trong tâm của mỗi chúng ta.
  Nay đọc được những dòng chia sẽ của các bạn, tôi cũng trải lòng với những cảm xúc và tuy nhiên điều cần thiết nhất là lòng tin.
  Tuy chỉ mới thuộc được vài lời kinh Chú Đại Bi, và thực sự chưa đúng nhịp, vì cuộc sống để tồn tại và thời gian dành cho việc học này với tôi cũng hạn chế, nhưng tôi tin rằng 1 ngày nào đó tôi cũng thuộc và sẽ đọc đúng nhịp để nghe thấy và được hiểu cảm xúc hơn.
  Đến nay những lúc rãnh dù đang đi trên đường, tôi thường hay mở ra để đọc và dù chỉ thuộc đôi dòng thì tôi cứ lặp đi lặp lại.
  Nhân dịp này, tôi cũng mong rằng chị Nguyễn Thị Lệ Huyền sẽ đọc được những dòng chia sẽ này của tôi, vì hiện tại công việc của tôi đang là cái quá khứ khó khăn của chị xưa kia, tôi mong sẽ được chị chia sẽ câu chú của thầy ở chùa Hải Đức (Nha TRang – Khánh Hòa)để tôi tìm được việc làm, để cuộc sống gia đình phần nào thêm vui vẻ và hạnh phúc bởi vì tôi rất tin.
  Thân chào!

 38. Mã Huy says

  Em mới đọc được 2 ngày, em không hiểu lắm 1 ngày cần phải niệm bao nhiêu lần ạ. Mong anh chị giúp em.

 39. Phương Thảo says

  Năm nay con học lớp 12,gia đình con lại gặp sự đổ vỡ,con xin hỏi là con có thể tụng Chú Đại Bi được không ạ?Nếu tụng được thì con nên làm thế nào để không phạm lỗi.Con xin chân thành cảm ơn!

 40. Trần Dũng says

  Mình muốn hỏi là nên niệm chú Đại Bi vào buổi sáng lúc mới ngủ dậy hay buổi tối trước khi đi ngủ tốt? Mình xin cảm ơn!

 41. Lê Hương says

  Con trì chú đại bi để chữa bệnh . Con đag đi học nên k có bàn thờ Phật hay j cả. Cứ tối đến con tự ngồi rồi niệm thôi như vậy có đc k ạ?

  • Thiện Tâm says

   Quan trọng nhất là phải thành tâm và không suy nghĩ lăng xăng trong lúc trì chú bạn nhé. Chúc bạn an lạc và tinh tấn. A Di Đà Phật.

 42. Bạch Liên says

  Thưa các cô các bác các chú…con trai chàu bị tim bẩm sinh,bé bị thông liên thất. Nhìn con cháu khóc hàng đêm,nhưng cháu nhận ra khóc không làm con cháu hết bệnh được. Bây giờ cháu niệm CHÚ ĐẠI BI bất kỳ lúc nào có thời gian với niềm tin Đức Phật từ bi sẽ cứu giúp con cháu và những đứa trẻ bị bệnh như con cháu. Cháu không có điều kiện để niệm chú đungs cách theo hướng dẫn. Cháu thường niệm sau 12 h đêm đến sáng đấy là lúc cháu ngồi trông con… Cháu niệm lúc rửa bát, lúc giặt đồ… Nhưng cháu tin cháu có Lòng thành phép màu sẽ linh nghiệm. Cháu kinh xin các cô các bác các chú hãy cùng niệm phật cùng cầu xin để đừng đứa trẻ nào bị TBS nữa và để những đứa trẻ như con cháu được hết bệnh và mạnh khoẻ.cháu chân thành cảm ơn!

   • bachlien says

    A Di Đà Phật Dạ cháu cảm ơn các cô các bác nhiều ạ. đến 23 tháng 5 cháu mới cho bé đi kiểm tra lại. Cách đây 5 tháng tim của bé ” phình vách ngăn và che bớt được 1 phần” tất cả là do chú đại bi linh nghiệm, cháu jy vọng đợt tới tim của bé sẽ tốt hơn, trộm vía bé gầy chút nhưng nhanh nhiện và ngoan lắm ạ.

   • Liên bạch says

    Chau cảm ơn các cô các chú nhiều ạ, bé nhà cháu bây h được 9 tháng rồi ah, cháu gầy một chút nhưng nhanh nhẹn và thông minh lắm ạ. Đó là nhờ sự linh ứng của chú đại bi ạ. 23/5 cháu cho bé đi ktra lại tim , cháu sẽ Thông báo cho cô chú ạ, cháu chân thành cảm ơn. A di Đà phật

 43. thanhthanh says

  Cho em hỏi gia đình nhà chồng em ko ai biết và hiểu về Phật giáo nên ko tin vì vậy em có mấy điều muốn hỏi các anh chị em em muốn đọc chú đại bi nhưng khi em đọc thì có thể ngồi trên giường hay phải ngồi trên chỗ khác, có phải thay lại trang phục hay mặc đồ ở nhà cũng được ạ. Còn nghiệp sát sinh thì như ruồi muỗi gián kiến mình diệt có sao ko ạ. Cám ơn các anh chị em, chúc mọi người bình an mạnh khỏe

  • Thiện Tâm says

   Nên tìm nơi trang nghiêm nhất để trì tụng bạn nhé, càng thành tâm thì thần chú càng hiệu nghiệm. Việc sát sinh thì nên giảm thiểu càng nhiều càng tốt. Chúc bạn an lạc và tinh tấn. A Di Đà Phật.

 44. H.ngân says

  Chú đại bi rất linh nghiệm. Đọc chú hằng ngày giúp tăng thêm công đức của ta, giúp mọi người xung quanh ta sống tốt, tâm tốt, giúp tăng thêm sức mạnh đề ta vượt qua khó khăn. Khi đọc chú tâm ta tĩnh ta dễ dàng suy nghĩ mọi việc chính chắn hơn, bình tĩnh hơn. Giữa cuộc sống bộn bề ta chỉ cần mỗi đêm đọc 5-7 biến, 3 biến cũng được, ta cầu chúc cho bản thân, cho gia đình, cho người thân và tất cả mọi nguời trên thế gian này đều hướng đến ánh sáng Phật pháp để họ có những hạnh phúc đơn giản nhất. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 45. says

  Mình xin chia sẽ về cách học thuộc chú đại bi của mình sau: Ban đầu mình đọc vấp, đầu óc cứ mất tập trung vì thắc mắc chú nói gì hoặc cứ hoang mang vì các câu từ của chú, học hoài vẫn không thuộc nỗi dù chỉ 1 câu.
  Rồi đột nhiên mình nghĩ tại sao chúng ta học thuộc 1 bài hát rất dễ còn chú thì không. Từ đó mình lên zing mp3 seach ” Chú Đại Bi” và mình cứ ngồi nghe rồi nhẩm theo. Từ đó mình thuộc lúc nào không hay rồi dần dần bạn cũng sẽ thuộc mà không cần nghe nhạc nữa từ đó bạn cứ tụng niệm mỗi đêm. Tất nhiên khi nghe bạn cũng phải tập trug nhập tâm thì mới có thể dễ dàng học thuôc.
  Hi vọng chia sẽ của mình sẽ giúp ít được cho các bạn.

  • Thiện Tâm says

   Khi chưa thuộc Chú thì có thể mở clip và đọc theo, nếu chú tâm và thành kính, bạn sẽ thuộc nhanh thôi. Chúc bạn an lạc. A Di Đà Phật.

 46. Đặng thị lệ thuỷ says

  Nam mô a di đà phật.con xin đội ơn chư phật chư vị bồ tát, đội ơn đức quan thế âm bồ tát đã cứu con qua kiếp nạn này.A di đà phật. Sự linh nghiệm của thần chú đại bi thật là tuyệt vời. a di đà Phật.

 47. trần thị thu hiền says

  cho mình xin hỏi, mình học chú đại bi bằng tiếng phạn được không. Hay phải đọc theo như trên. Kính mong trả lời giúp mình. Cám ơn ạ

 48. Ainguyen says

  Mình đã thuộc chú đại bi và mỗi ngày mình sáng và chiều đọc 27 biến đọc liên tục trong mấy tháng nay nhưng chưa được kết quả như mong muốn mình buồn lắm, nhưng mình vẫn cố đọc mỗi ngày và mình tin rằng sẽ có phép nhiệm mầu đến với mình

 49. Nghĩa Triệu says

  Nhà cháu muốn ăn mày chút kiến thức từ admin ạ. Nhà cháu chưa có điều kiện để trì tụng chú theo trình tự như admin hướng dẫn ạ. Nhà cháu muốn nhờ admin chỉ bảo giúp là khi mình muốn trì tụng chú đại bi thì trì tụng bao nhiêu lần. Hay là tùy tâm và điều kiện của mình ạ.

  • Thiện Tâm says

   Khi mới bắt đầu thì bạn có thể trì tụng theo điều kiện hiện có, tuy nhiên nên cố gắng giữ 1 khoảng thời gian cố định để dành cho việc trì chú mỗi ngày, chúc bạn an lạc.

  • Thiện Tâm says

   Thật ra đây cũng chỉ là phiên âm nên sẽ có rất nhiều sự khác nhau giữa các bản dịch, bạn nên chọn một câu mà mình thấy thích hợp nhất và trì tụng. Chúc bạn tinh tấn và an lạc.

 50. says

  Con xin thầy dạy cho con, con muốn gia đình con được bình an sức khỏe dồi dào.con nguyện đọc chú đại bi mong là cho cuộc sống con được êm ấm.vượt qua những khó khăn trong cuộc sống chuyện dữ qua đi chuyện lành lại đến.A DI ĐÀ PHẬT.

  • Thiện Tâm says

   Bạn nên tắm rửa, quét dọn nhà cửa, chú tâm vào những việc đó, đến thời gian trì chú hãy dành trọn vẹn cho việc trì chú, chúc bạn sớm an lạc nhé.

   • Tử cấm thành says

    chúng con đã quen nhau 4 năm nay, nhưng gặp phải vật cản từ gia đình, chúng con rất khổ nhưng vẫn cố gắng vượt qua.Mong thầy chỉ dẫn đường cho chúng con a. cám ơn các thầy nhiều

    • Thiện Tâm says

     Chào bạn, muốn giải quyết vấn đề trước tiên chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân, lí do vì sao gia đình ngăn cản. Từ đó có phương hướng để cải thiện dần, giúp gia đình hiểu được 2 bạn đến với nhau là vì tình cảm thật lòng và có thể mang hạnh phúc đến cho nhau, sẵn sàng vượt qua mọi thứ để cùng nhau xây dựng tổ ấm.
     Chúc bạn sớm đạt được ý nguyện.

 51. viên says

  Con cũng có cơ duyên biết đến thần chu đại bi.con rất tin vào phật pháp con đa đọc thấy rất linh ứng.con xin 1 đứa con.khi con đọc đa mang thai luôn nhưng do con vô tâm thiếu hiểu biết ko biết khiêngnên đã để mất đứa con của mình.giơ con vẫn đ oc tri nguyên mong con cuả con được siêu thoat va binh an. Mong quan thê âm từ bi sot thương

 52. Đường Long Tuyết says

  Cháu năm nay 26 tuổi, chưa kết hôn. Đã trải qua nhiều chuyện gia đình trắc trở, rất buồn và bế tắc mà chưa tìm ra lối thoát. Ngày ngày cháu đều mong cho bố mẹ, chị em gái được bình an, hạnh phúc mà chưa thấy đâu. Cháu nghĩ một phần cho những chuyện xảy ra không hay từ trước đến nay là do bố mẹ cháu làm nghề hàng dát. Cháu có khuyên mẹ cháu bỏ nghề này rồi, xong mẹ cháu có nói, mẹ đã muốn bỏ cái nghề này từ lâu vì biết nó không có hậu, nhưng nếu bỏ nghề này thì ko biết làm gì khác vì nhà cháu hiện kinh tế không dư giả gì, còn phải nuôi em gái cháu học hành nữa, mẹ bảo sau này đợi cho em cháu học hành thành đạt rồi bố mẹ mới không làm hàng dát. Vậy xin người cho cháu hỏi là bây giờ cháu bắt đầu học niệm chú đại bi, thật sự thành tâm thì liệu những đau đớn khó khăn hiện tại có giảm đi không…?
  Mong nhận được phản hồi của người

  • Thiện Tâm says

   Chào bạn, công năng và oai lực của Chú Đại Bi không thể nghĩ bàn. Nếu thành tâm trì tụng thì điều đầu tiên bạn cảm nhận được là sự an lạc, sau đó có được sáng suốt để giải quyết vấn đề. Bên cạnh việc thành tâm trì tụng, bạn nên cố gắng tìm kiếm một hướng đi khác nếu cảm thấy việc đang làm vướng vào Bát Chánh Đạo, cụ thể là Chánh Mạng. Khó khăn rồi sẽ tự qua đi, chẳng chi còn ở mãi. Chúc bạn và gia đình sớm vượt qua vấn đề này.

   • Đường Long Tuyết says

    Dạ, cháu cảm ơn Người. Vậy từ hôm nay cháu xin được bắt đầu học niệm chú đại bi mỗi ngày. Hi vọng cháu sẽ tìm được an lạc, và gia đình cháu sẽ bớt được khổ đau…

 53. MinhNTT says

  Cho mình hỏi chút.
  Chú Đại Bi tụng như nào? Tụng 1 lần, riêng câu cuối tụng 3 lần hay tụng 3 lần liên tiếp nhau

 54. hạnh ngọc says

  Tâm con bị u mê che lấp…trì chú phải nhìn sách…đọc chậm từng chữ mà vẫn vấp…đệ tử hạnh ngọc cúi xin ánh minh quang soi xét tâm khảm con.cho con sáng suốt để đủ niềm tin trả nghiệp xấu do mình đã gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp trước…giữ vững tâm ý trường chay…biết làm lành lánh dữ
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát

 55. oanh says

  con bị bệnh cả một năm mấy nay. Ngày nào con cũng niệm chú đại bi để hồi hướng công đức của mình vào sức khỏe và công ăn việc làm. Từ ngày bệnh tới nay gặp ai con cũng sợ cũng né tránh không còn như ngày xưa nữa. Ngày nào con cũng ngồi niệm để cho sức khỏe mình hồi phục. Con niệm được nữa năm nay rồi sức khỏe con ổn mà nỗi sợ con vẫn còn khi ra đường con sợ những vong linh còn theo con. Mong thầy chỉ cách cho con để tụng đúng cách hơn vì con ở nhà không có thời cúng chỉ ngồi mà niệm thôi. Nay con đã thuộc lòng

 56. oanh says

  Kính thưa thầy con bị bệnh cả năm nay đi khám bác sĩ không khám ra bệnh. Con gặp được một sư thầy có cho con 1 tờ chú đại bi kêu con về tụng, sau một tuần nay con đã thuộc. Nay con tụng được nữa năm sức khỏe cũng khỏe nhưng mà nỗi sợ con cũng còn con cũng chẳng muốn gặp ai cả, hằng đêm vẫn nằm thấy ác mộng. Con mong thầy chỉ dẫn cách niệm đúng cách để nhanh chóng lấy lại sức khỏe con vững vàng hơn, con còn lo cha mẹ nữa cả năm nay con cũng trả đi làm được mong thầy chỉ cách con chân thành cám ơn ạ. Vì con chỉ ngồi niệm chứ không có bàn thời gì cả

  • says

   Em từng vô tình bất kính với chú nên nhận những tội lỗi rất đau khổ và không ai thích tiếp xúc với em thời gian dài những xui xẻo mất mát dường như không ai thông cảm em trở nên sầu não,vì thế là trong sinh hoạt đời sống hàng ngày mình phải tránh để chú đại bi ở những nơi gần chỗ vệ sinh tắm rửa mà không được đối diện nơi đó và mình nên để chú đại bi ở trên cao và thể hiện sự tôn kính chú thì lúc đấy những đau khổ hết và mình sẽ thấy được oai lực kinh chú đại bi của đức Quan Âm Bồ Tát cứu đời ạ

 57. Quỳnh chi says

  Cho con hỏi hồi trẻ con ko để ý lắm đến phật pháp, rồi con lấy chồng theo đạo, đã có rửa tội và làm lễ ở nhà thờ, nhưng con ko tin bên đạo, con vẫn 1 lòng hướng phật.Nay con ở nhà chồng, trong nhà tất cả các phòng đều có bàn thờ chúa, ngay cả phòng ngủ của con cũng có nhưng mỗi tối hay sáng con vẫn ngồi trong phòng tụng chú đại bi và niệm phật thì có đc ko, và con thường đợi nhà vắng vẻ hay khi mọi người ngủ hết con mới tụng, con chỉ tụng lén gđ chồng ko dám cong khai, và thỉnh thoảng chủ nhật chồng con vẫn bắt con đi nhà thờ, vậy có làm sao ko hả thầy.

 58. tung says

  thưa thầy trong 84 câu niệm chú này có câu nào thay thế tên người thân hoặc gia đình con vào cầu nguyện được không thầy. như bạn ở trên vừa hỏi đó thầy. Nam mô a di đà phật.

 59. donguyen says

  Thưa thầy, con đã tụng chú để mong sao mẹ mau khỏi bệnh,, nhưng vì thiếu kiên nhẫn và chưa nhận rõ lòng tham sự nhiệm màu, trong lúc đó con đã không thể kiềm chế tâm mình dẫn đến sanh nghi… bây giờ con rất lo sợ, con đã đánh mất đại lợi như trong kinh đã nói. Chắc là con không thể sám hối để trì tụng lại phải không thầy… bây giờ con rất rối loạn, bất an…

 60. Phan Yến says

  Nam mô a di đà phật!
  Lần đầu tiên biết đến chú đại bi do 1 chị giới thiệu, lúc đó tâm trạng con rất bất an vì đang mang thai những tháng đầu tiên. Mỗi tối trước khi ngủ con thường đọc 7 biến, bận hoặc mệt thì đọc 3 5 biến. Vậy mà những điều con cầu mong đều đã thành sự thực. Con thực sự cảm ơn chú đại bi đã biến những điều không thể thành có thể. Phép màu của phật pháp là vô biên

 61. Phạm Hồng Thái says

  Nam mô đại bi Quán Thế âm Bồ Tát
  Nam mô đai bi Quán Thế âm Bồ Tát
  Nam mô đại bi Quán Thế âm Bồ Tát
  Cuối cùng thì con cũng đã thuộc được thần chú của Người rồi , xin Người hãy ban cho con niềm tin và sức mạnh để con vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời …..con xin nguyện cầu nhiều an vui đến cho tất cả muôn người , nam mô a di đà Phật .

 62. Huyền Trang says

  Thưa thầy!
  Con năm nay 26t, là nữ. Con được một số người lớn nói rằng con có duyên với Phật và mọi người khuyên con là nên tu và niệm chú, đọc kinh. Con thì còn ít tuổi nên con không biết phải bắt đầu con đường tu học từ đâu? Con được khuyên là nên đọc Chú Đại Bi và Kinh cứu khổ mỗi đêm trước khi đi ngủ nhưng con không biết đọc như thế nào cho đúng? trước khi đọc nội dung của Chú Đại Bi và Kinh cứu khổ thì có cần phải niệm gì không?
  Xin thầy chỉ dạy giúp con! Con chân thành cảm ơn

 63. Huyền Trang says

  Thưa thầy!
  Con đang ở nhà trọ, không có bàn thờ phật, không thể thắp hương và sử dụng chuông mỏ nên không thể làm theo đúng nghi lễ của nhà Phật được. Vậy con niệm không đúng nghi lễ có được không?
  Xn thầy chỉ dạy giúp con!

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *