Nhạc Thiền

Kinh Phật

Kinh Pháp Cú 21 – Phẩm Tạp Lục

290. “Nhờ từ bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn, Bậc trí bỏ lạc nhỏ, Thấy được lạc lớn hơn.” 291. “Gieo khổ đau cho người, Mong cầu lạc cho mình, Bị hận thù buộc ràng Không sao thoát hận thù.” 292. “Việc đáng làm, không làm, Không đáng làm, lại làm, Người ngạo […]

Kinh Pháp Cú 20 – Phẩm Đạo

273. “Tám chánh, đường thù thắng, Bốn câu, lý thù thắng. Ly tham, pháp thù thắng, Giữa các loài hai chân, Pháp nhãn, người thù thắng.” 274. “Ðường này, không đường khác Ðưa đến kiến thanh tịnh. Nếu ngươi theo đường này, Ma quân sẽ mê loạn.” 275. “Nếu người theo đường này, Ðau khổ […]

Kinh Pháp Cú 19 – Phẩm Pháp Trụ

256. “Ngươi đâu phải pháp trụ, Xử sự quá chuyên chế, Bậc trí cần phân biệt Cả hai chánh và tà!” 257. “Không chuyên chế, đúng pháp, Công bằng, dắt dẫn người, Bậc trí sống đúng pháp, Thật xứng danh pháp trụ.” 258. “Không phải vì nói nhiều, Mới xứng danh bậc trí. An ổn, […]

Kinh Pháp Cú 18 – Phẩm Cấu Uế

235. “Ngươi nay giống lá héo, Diêm sứ đang chờ ngươi, Ngươi đứng trước cửa chết, Ðường trường thiếu tư lương.” 236. “Hãy tự làm hòn đảo, Tinh cần gấp, sáng suốt. Trừ cấu uế, thanh tịnh, Ðến Thánh địa chư Thiên.” 237. “Ðời ngươi nay sắp tàn, Tiến gần đến Diêm Vương. Giữa đường […]

Kinh Pháp Cú 17 – Phẩm Phẫn Nộ

221. “Bỏ phẫn nộ, ly mạn, Vượt qua mọi kiết sử, Không chấp trước danh sắc. Khổ không theo vô sản.” 222. “Ai chận được phẫn nộ, Như dừng xe đang lăn, Ta gọi người đánh xe, Kẻ khác, cầm cương hờ.” 223. “Lấy không giận thắng giận, Lấy thiện thắng không thiện, Lấy thí […]

Kinh Pháp Cú 16 – Phẩm Hỷ Ái

209. “Tự chuyên, không đáng chuyên Không chuyên, việc đáng chuyên. Bỏ đích, theo hỷ ái, Ganh tị bậc tự chuyên.” 210. “Chớ gần gũi người yêu, Trọn đời xa kẻ ghét. Yêu không gặp là khổ, Oán phải gặp cũng đau.” 211. “Do vậy chớ yêu ai, Ái biệt ly là ác; Những ai […]

Phật Học

Loi-Phat-Day.jpg

Nuôi dạy con cái theo Lời Phật dạy

Khi trẻ 3-6 tuổi, phụ huynh nên kể những mẩu chuyện tiền thân đức Phật, thỉnh thoảng khen thưởng cho quà, hoặc chở trẻ đi chùa tập làm quen và chào hỏi các vị thầy, dạy tập trẻ thưa thầy mở đầu là “A Di Ðà Phật”, “Bạch thầy”… Các nhà nghiên cứu Phật giáo […]

Phật A Di Đà

Cõi Phật A Di Đà có thật không?

Tịnh Độ là một cõi nước, nhờ nguyện lực và công đức tu tập nhiều đời của Phật A Di Đà mà có ra một thế giới thù thắng vào bậc nhất “mười phương cõi Phật cảnh nào cũng thua” – Sám Di Đà. Nhưng nhiều người cho rằng Tịnh Độ không có thật, nó […]

Phật A Di Đà

Nguyên lý căn bản của Đạo Phật

Phần tinh ba nhất của con người là tư tưởng. Con người có thể tự hào rằng mình hơn vạn vật ở chỗ biết suy tưởng. “Người là một cây sậy biết suy tưởng”, câu nói ấy vừa thú nhận sự yếu đuối của con người trước vũ trụ mà cũng lại vừa đề cao […]

Quan thế âm Bồ Tát

Công đức trì tụng Chú Đại Bi

Công đức trì tụng Chú Đại Bi Nếu chúng sanh nào, trong một ngày đêm tụng năm biến chú, sẽ diệt trừ được tội nặng trong trăm ngàn muôn ức kiếp sanh tử. Nếu chúng sanh nào xâm tổn tài vật, thức ăn uống của thường trụ sẽ mang tội rất nặng, do nghiệp ác […]