Chú giải thần Chú Đại Bi (Phần 2)

hinh-quan-the-am-bo-tat-06

36. Y hê y hê Y hê y hê là Độc lâu trượng ấn thủ nhãn ấn pháp. Hán dịch là “thuận giáo”. Nghĩa là một khi quí vị nhờ ai làm việc gì đó, họ đều ưng thuận. Khi quí vị dùng chánh pháp để giáo hoá, họ đều vâng lời. Câu chú này […]

Kinh A Di Đà Yếu Giải

Phật A Di Đà

Trong các kinh điển Đại Thừa được lưu truyền rộng rãi, xét về mức độ được giảng giải, trì tụng, có lẽ kinh Di Đà chỉ kém Tâm Kinh Bát Nhã. Từ trước đến nay, trong các tùng lâm, kinh Di Đà vẫn thường được tụng vào mỗi thời công phu tối và hầu như […]

Từ chánh niệm đến giác ngộ [ Sách nói Phật giáo ]

tuchanhniemdengiacngo-cover

Xin mời độc giả đọc thật kỹ cuốn Cẩm Nang Tu Thiền này. Đây là một cuốn sách quý, đúc kết kinh ngiệm trên 25 năm giảng dạy Phật pháp và hướng dẫn hành thiền của Thiền sư Ajaham tại Úc và các nước Đông Nam Á. Dù bạn là người mới bắt đầu thiền […]

Khuyên cha mẹ hướng thiện

Khuyên cha mẹ hướng thiện 01

Con hư cũng là con, cha mẹ dẫu có “sơ suất” gì thì cũng là cha mẹ, không ai thay đổi được cộng nghiệp này. Do vậy, trợ duyên để chuyển hóa lẫn nhau, cải tạo cộng nghiệp gia đình tốt đẹp hơn là điều cần làm của người con Phật hiếu thảo Một thời, […]

Thế nào là tội lỗi?

toiloi

Một thời, Thế Tôn trú ở Sàvatthi, tại Jetavana, dạy các Tỷ kheo: Này các Tỷ kheo, có bốn hạng người này hiện hữu, có mặt ở đời. Thế nào là bốn ? Có tội, nhiều tội, ít tội và không có tội. Thế nào là hạng người có tội ? Này các Tỷ kheo, […]

Lời Phật Dạy về đạo đức gia đình

giadinh

Điểm qua tình hình của đời sống xã hội hiện nay, ngoài những việc chúng ta làm được, cũng không ít những điều đáng đau buồn. Ta thấy nhan nhản những tệ nạn xã hội được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Từ việc phát ngôn vô văn hóa, đến những […]

Kinh Pháp Cú

kinh phap cu

  KINH PHÁP CÚ   Kinh Pháp Cú là một tập hợp những câu dạy ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa của Đức Phật Thích Ca trong ba trăm trường hợp giáo hóa khác nhau. Những câu này do chính Đức Phật khi còn tại thế nói ra trong suốt gần nửa thế kỷ thuyết […]

Kinh Pháp Cú 26 – Phẩm Bà La Môn

383. “Hỡi này Bà là môn, Hãy tinh tấn đoạn dòng, Từ bỏ các dục lạc, Biết được hành đoạn diệt, Người là bậc vô vi.” 384. “Nhờ thường trú hai pháp (1) Ðến được bờ bên kia. Bà-la-môn có trí, Mọi kiết sử dứt sạch.” 385. “Không bờ này, bờ kia (2) Cả hai […]