Bài Viết

Kinh Dược Sư

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH Việt dịch: Tuệ Nhuận  Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang Phụng Chiếu Vua Đường (Trung Hoa) Dịch Ra Chữ Hán. Tôn Giả Ananda Chép Lại Phật Lời Phật Nói Bằng Chữ Phạn. Bồ Tát Giới Đệ Tử Tuệ ...

Xem thêm

Nhân quả báo ứng cùng luật nhân quả

Mỗi tôn giáo đều có phương thức lí luận nhân quả của riêng mình, nội dung cũng không giống nhau. Luật nhân quả báo ứng được quan niệm khác nhau, thậm chí đang tồn tại sự khác biệt khác lớn. Phật giáo, đối với “nhân quả báo ứng“, có cái ...

Xem thêm

Kệ Pháp Cú ( Phẩm Song Yếu : 3 – 4)

  Tích chuyện Trưởng lão Thi-Sa. Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, ở nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đề cập đến vị Tăng ngoan cố là Tôn-giả Thi-Sa. Tôn giả Thi-Sa vốn là con nguời dì của Đức Phật, từng sống chung với Đức Phật khi ...

Xem thêm

Kệ Pháp Cú (Phẩm Song Yếu – 2)

  Tích chuyện thanh niên được sanh lên cõi trời Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ-viên-tự, nước Xá-vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đề-cập đến Mã-Thà, một chàng thanh-niên dòng Bà-la-môn, được sanh lên cõi Trời. Vào thời ấy, có một người Bà-la-môn giàu-có, nhưng rất rít-róng, chẳng ưa ...

Xem thêm

Kệ Pháp Cú (Phẩm Song Yếu – 1)

Kệ Pháp Cú – Phẩm Song Yếu phần 1: Tích chuyện vị tăng mù. Vào một thời kia, Đức Phật ngụ tại Kỳ Viên Tự, nước Xá Vệ, trong một kỳ giảng pháp, có đề cập đến chuyện một vị tăng mù tên là Cát Khư. Nguyên, lúc bấy giờ, vị tăng ...

Xem thêm

Hành thiện đúng cách

Phương pháp tích thiện 1. Bàn luận rõ ràng về thiện: Nếu xét một cách tinh tường mà nói, thì thiện có chân có giả, có ngay thẳng có khuất khúc, có âm dương, có phải hay chẳng phải, có thiên lệch hay chính đáng, có đầy có vơi, có tiểu ...

Xem thêm

Truyện Vua Cẩu Lạp – trích kinh Hiền Nhân

Lúc này Hiền Nhân, nói với đức vua   Thuở xưa, có một ông vua tên là Cẩu Lạp; trong thành nội có một cái ao trong ấy nuôi nhiều thứ cá ngọt. Vì cá ngọt ít xương mà ngon lắm nên nhà vua cử một quan Giám ngư (quan ...

Xem thêm

Linh ứng thần chú đại bi

Linh ứng thần chú đại bi Tát bà tát bà. Hán dịch là “nhất thiết lợi lạc”. Câu chú này bao hàm cả Bảo thủ nhãn ấn pháp, nghĩa là mang đến mọi thứ lợi lạc cho mọi người. Bằng cách hành trì ấn pháp này, quí vị có khả ...

Xem thêm

Chú giải thần chú đại bi

CHÚ GIẢI CHÚ ĐẠI BI 1. Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ da Hàng ngày chúng ta vẫn thường tụng Nam mô A – di – đà Phật. Nam mô Bổn sư Thích – ca Mâu – ni Phật. Nhưng quí vị có biết Nam – mô ...

Xem thêm

Trì niệm Chú Đại Bi đúng cách (phần 2)

TRÌ NIỆM THẦN CHÚ ĐẠI BI ĐÚNG CÁCH (2) Xem phần 1 tại đây: Trì niệm chú đại bi đúng cách B. Nghi thức hành lễ trì niệm chú đại bi: Hành giả nên tự mình sắp xếp thời khoá biểu thích hợp và cố định cho việc hành thiền ...

Xem thêm